divendres, 4 d’abril de 2014

Augment del catabolisme de lípids en descendents europeusSuposadament la línia evolutiva que va separar els humans que posteriorment van esdevenir neandertals a Europa i la que donaria lloc als sapiens a l'Àfrica s'havia separat fa entre 800.000 i 400.000 anys. En el procés de sortida de la nostra espècie de l'Àfrica va entrar en contacte amb la població neandertal a l'orient pròxim. En aquest contacte es va produir la hibridació que fa que la majoria de la població actual contingui entre un 2 i un 4% d'ADN neandertal. 

Alguns estudiosos han comentat la possibilitat que aquest contacte hagués aportat avantatges evolutives als sapiens en el sentit d'una millor immunització a malalties no africanes i/o d'una millor adaptació al fred. 

L'estudi de Philipp Khaitovich, Svante Pääbo i un complert equip internacional publicat en obert a Nature presenta els resultats d'una anàlisi matemàtica complexa per valorar la qualitat i concentració de l'aportació genètica neandertal. Per fer-ho han comparat ADN antic i modern pertanyent a ximpanzés, neandertals, denisovans, poblacions actuals d'Europa, Àsia de l'est i Àfrica.

 Les conclusions més importants són la detecció d'una alta concentració de gens relacionats amb el catabolisme dels lípids, mecanisme relacionat amb l'obtenció d'energia a partir de la descomposició de greixos. La presència d'aquesta càrrega genètica lligada a la hibridació amb els neandertals és el triple en les poblacions dels descendents europeus en relació a les asiàtiques i no es detecta la presència d'aquestes variants en els africans sub-saharians. 

Sembla que aquestes modificacions poden haver donat un avantatge selectiu a la població de sapiens que migrava progressivament envers una Europa amb un clima més fred. Aquest avantatge que en les poblacions d'europeus anteriors (Heilderbergensis, Neandertal) s'hauria pogut produir al llarg de molt de temps, va ser incorporat de forma ràpida pel procés d'hibridació. 

L'equip continuarà estudiant la troballa de diferències en la concentració d'àcids grassos i la funció de determinats enzims relacionats amb el metabolisme del greix en els europeus. 

Podeu llegir la ressenya de DienekesSciencemag i a El país.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada