Documents


Ruiz, J. F. Et al., "Arte rupestre. Monitarización del Abrigo del Buen Aire I (Jumilla), Cueva del Mediodía (Yecla), Cañaica del Calar II (Moratalla), Abrigo grande de Minatecla (Hellín) y solana de las Covachas (Nerpio)". És la 3a monografia publicada pel Centro de Estusios de Prehistoria y Arte Rupestre CEPAR. gener 2016. Comunitat de Múrcia. 518 pàgines. Enllaç per baixar el PDF

Arsuaga, J.L., et al., "Postcranial morphology of the middle Pleistocene humans from Sima de los Huesos, Spain". PNAS (2015). A partir de l'estudi dels esquelets de la Sima de Los Huesos els autors presenten una nova classificació de les espècies en l'evolució humana. Enllaç per baixar el PDF.

Dossier informatiu sobre l'exposició Un espai sagrat, la roca dels moros del Cogul. Format PDF. 2,11 MB. Producció Museu d'Arqueologia de Catalunya, IPHES i Comissió del Centenari del Cogul. Informació a la web del MAC.

Adreça per consultar en format PDF tots els materials editats per l'INRAP. Institute national de recherches archéologiques preventives. França.

Trombetta B, D'Atanasio E, Massaia A, Myres NM, Scozzari R, Cruciani F, et al. (2015) Regional Differences in the Accumulation of SNPs on the Male-Specific Portion of the Human Y Chromosome Replicate Autosomal Patterns: Implications for Genetic Dating. PLoS ONE 10(7): e0134646. doi:10.1371/journal.pone.0134646. Enllaç.

Moreno, D., et al., New radiometric dates on the lowest stratigraphical section (TD1 to TD6) of Gran Dolina site (Atapuerca, Spain), Quaternary Geochronology (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2015.05.007. Enllaç.


The evolution of animal domestication. Genger Larson i Dorian Q Fuller. The Annual Rewiew of Ecology, Evolution and Systematics.  2014. Enllaç.


El final del Gravetiense i el comienzo del Solutrense en la península ibérica. Aitor Calvo i Alejandro Prieto. Espacio tiempo y forma. Serie 1 Nueva época. Prehistoria y Arqueologia 2012. UNED. Enllaç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada