dissabte, 31 de maig de 2014

Maig 2014. Novetats breus.

1. L'Institut Català d'Arqueologia Clàsica (ICAC) ha publicat a la web Amphora ex Hispania un catàleg d'àmfores hispanes. El lloc ofereix una multitud de possibilitats de cerca en funció de la seva datació, localització, etc.  i, posteriorment, s'accedeix a un conjunt de fitxes on podem trobar informació sobre les peces. 

2. Un equip d'arqueòlegs ha destapat l'escala interna que comunica l'entrada del Talaiot de Cornia Nou situat a Maó amb la part superior. Podeu veure la imatge i ampliar la informació al blog PaleoramaEnRed

3. Plos Biology publica un interessant article sobre l'evolució genital i la necessitat de corregir el biaix masculí en aquest tipus d'estudis. 

4. Desenvolupament mandibular de Paranthropus robustus. Podeu ampliar la notícia a Phisical anthorpology o a Paleoantropologia Hoy

5. Sobre el consum de drogues a la prehistòria. Journal of Archaeological Method and Theory o News Network Archaeology.

6. Un estudi publicat a Journal of human evolution dona a conèixer les troballes dels jaciments de Danakil i Mulhuli-Amo. Les restes corresponen a homo erectus i tenen una antiguitat d'un milió d'anys. En destaca el crani gairebé complert UA-31. Podeu ampliar la informació al blog Paleoantropologia Hoy.

7. Interessant estudi sobre les puntes de fletxa de la important i coneguda cultura Clovis (13.300 - 12.500 BP) que segons sembla va començar a l'oest d'Amèrica del nord i després a l'est on hi trobem peces més diverses. Aquesta cultura evoluciona posteriorment en la cultura Folsom. Podeu baixar-vos l'arxiu d'Acadèmia.Edu simplement amb un registre o consultar el resum d'Paleoantropologia Hoy

8. Un estudi neuroanatòmic d'Emiliano Bruner i quatre investigadors més conclou que el desenvolupament de la capacitat cerebral en sapiens i neandertals i per tant la reestructuració dels elements cranials i morfològics de l'encefal i dels òrgans implicats pot haver afavorit el desenvolupament de problemes de visió i l'Alzheimer. Podeu llegir l'article sencer a Frontiers o un resum a Paleoantropologia Hoy

9. Daniel De Miguel, David M. Alba i Salvador Moyà-Solà de l'Institut Català de Paleoantropologia han publicat un estudi a la revista Plos One segons el qual la causa que els hominoides que fa 14 milions d'anys van ocupar Euràsia va ser la seva capacitat per adaptar-se a una dieta variada. Aquest fet va ser també el que, després d'un canvi climàtic, en va provocar la seva extinció. Ja no disposaven d'aquesta varietat de recursos en el nou entorn. Podeu llegir el resum al blog de l'¡ICP o a l'article sencer a la font ja esmentada anteriorment. 

10. Curt, però interessant article de La nueva ilustración Evolucionista sobre el creixement del nas i la seva funció en l'evolució humana. 

11. Al Nord-est de França s'ha localitzat un ric enterrament d'una antiguitat de fa  2.300 anys on s'havien implantat post mortem ullals de ferro que reproduïen la forma dels originals. Aquesta tradició documentada a Egipte des de fa més de 5.000 anys també es practicava a la cultura etrusca amb materials diversos. Segons sembla s'implantaven per a què el difunt pugui reiniciar una nova vida en les millors condicions possibles. Link.   Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada